Bộ TT&TT ban hành Thông tư Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/07/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTTTT Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.


Thông tư gồm 5 mục và 20 điều cụ thể như sau:

Mục I: gồm 6 điều nhằm giới thiệu về Quy định chung, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thi, đối tượng thi tuyển, hội đồng thi tuyển...

Mục II: gồm 2 điều giải thích về Quy định về Hồ sơ mời thi tuyển và hồ sơ thi tuyển.

Mục III: gồm 7 điều giải thích Quy trình thực hiện thi tuyển.

Mục IV: gồm 3 điều giải thích về Cấp giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện.

Mục V: có 1 điều quy định về Tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ TT&TT để xem xét, bổ sung, sửa đổi… 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)