Năm 2015, có 40 - 45% dân số sử dụng internet

(Mic.gov.vn) - Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt chỉ tiêu đến năm 2015, có 40 – 45% hộ gia đình có điện thoại cố định; tỷ lệ người sử dụng internet chiếm 40 – 45% dân số và đến năm 2020, tỷ lệ này đạt 55 – 60%.


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Quy hoạch cũng đặt chỉ tiêu đến 2015, phủ sóng di động đến trên 90% dân số trên cả nước, đến 2020 là trên 95%.

Phấn đấu đến 2020, tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2 – 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15 – 17 tỷ USD, chiếm khoảng 6 – 7% GDP.

Hình thành 3-4 tập đoàn, tổng công ty viễn thông mạnh

Theo Quy hoạch, trong thời gian tới, sẽ cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành 3 - 4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở sử dụng hiệu quả hạ tầng cơ sở, nguồn lực và tài nguyên viễn thông.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh việc phát triển mạng truy cập băng thông rộng đến hộ gia đình trên cơ sở ưu tiên phát triển mạng truy cập hữu tuyến (cáp đồng, cáp quang). Mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G) nhằm cung cấp khả năng truy cập băng rộng vô tuyến cho cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

Từ năm 2020 sẽ xem xét việc sắp xếp lại các băng tần hiện dùng cho hệ thống thông tin di động thế hệ 2, phát thanh, truyền hình tương tự mặt đất để sử dụng cho hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo.

Một trong những giải pháp về tổ chức để thực hiện Quy hoạch trên là hoàn thành việc tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong hoạt động viễn thông nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)