Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài khi xuất cảnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 05/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


I. Văn bản liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

1. Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012

2. Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012

3. Quyết định số 1317/QĐ-BTC ngày 28/5/2012

II. Các câu Hỏi - Đáp liên quan đến QĐ 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định.

1. Các câu Hỏi - Đáp về Quyết định 05/2012/QĐ-TTg

2. Questions - Answers on Decision No. 05/2012/QĐ-TTg

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)