Tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng kém chất lượng

(Mic.gov.vn) - Sau khi xem xét ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm ngừng nhập khẩu những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương công bố cụ thể và hướng dẫn thực hiện việc trên theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành phải rà soát lại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình để sửa đổi, bổ sung những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu và kịp thời ban hành các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để quản lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải rà soát, đánh giá toàn diện cơ chế quản lý chất lượng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu so với yêu cầu thực tế; căn cứ quy định của các Luật hiện hành (Thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) để thống nhất với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (mới và đã qua sử dụng) vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, phân công rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan để thống nhất thực hiện.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)