Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện có thể bị phạt lên tới 100 triệu đồng

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Nghị định quy định các hình thức và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Theo đó, vi phạm các quy định về giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện, tùy theo các mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 200 nghìn đồng đến 100 triệu đồng; vi phạm các quy định về chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ, tùy theo các mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng; vi phạm các quy định về xử lý nhiễu có hại, tùy theo các mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 500 nghìn đồng đến 100 triệu đồng; vi phạm các quy định về đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 30 đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định phạt từ 1 triệu đến 20 triệu đồng đối với các vi phạm về các quy định về chế độ báo cáo, không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với mỗi hình thức vi phạm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2011 và bãi bỏ mục 3, chương II, Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)