Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

(Mic.gov.vn) - Cục Báo chí và Cục quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ với các báo, đài ở Trung ương và địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đó là một trong những nội dung trong Chỉ thị số 02/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2011 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ, Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự Bộ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng, củng cố Ban Chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ của cơ quan mình. Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định của Luật dân quân tự vệ. Rà soát, củng cố, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt… đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)