Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/3/2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã ký Quyết định số 357/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Một trong những mục tiêu đặt ra đến năm 2015 là xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp CNTT của vùng.

Bản quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và đưa ra các giải pháp thực hiện. Theo đó, quan điểm phát triển là phát triển CNTT-TT đi trước một bước làm hạt nhân lan toả và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đưa Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước.

Hình thành kết cấu hạ tầng xã hội thông tin vào năm 2020, tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập môi trường mạng rộng khắp gắn kết với các tỉnh khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng KTTĐ phía Nam. Trên 70% số xã có điểm bưu điện văn hoá và điểm truy cập Internet đạt chuẩn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

Xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp CNTT của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển mạnh dịch vụ CNTT tại tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng. Tập trung phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung thông tin số tại thành phố Cần Thơ nhằm tận dụng lợi thế nguồn nhân lực và vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long của Cần Thơ.
Phát triển công nghiệp phần cứng và điện tử, chủ yếu là lắp ráp thiết bị thông qua thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong vùng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp CNTT của Vùng KTTĐ vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 30%/năm trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trên đảo Phú Quốc theo định hướng từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp, trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông tại các khu du lịch khu vực Bảy Núi (An Giang) và Hà Tiên (Kiên Giang)…

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)