Công điện khẩn của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Điện:
- Các Doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.


Toàn văn Công điện số 04/CĐ-BTTTT ngày 17/10/2010 như sau:
Trước tình hình mưa to tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gây lũ lớn trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1863/CĐ-TTg ngày 16/10/2010 chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện ngay một số việc cấp bách nhằm chủ động đối phó, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt gây ra. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt, Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:
1. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc của Lãnh đạo cấp uỷ, Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy PCLB&TKCN các cấp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống lũ, lụt, di dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trên địa bàn mình quản lý.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Viễn thông các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân,…Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máy nổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài ngày) để đáp ứng thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành phòng chống lũ, lụt, di dân và khắc phục hậu quả lũ lụt.
2. Triển khai ngay các phương án phòng, chống lũ, lụt (như kê, kích thiết bị viễn thông; đưa thiết bị viễn thông, máy nổ lên tầng 2,…) để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với hệ thống thiết bị và mạng lưới bưu chính viễn thông của mình trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
3. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông bị mất liên lạc trong đợt lũ lụt. Ưu tiên khôi phục liên lạc đã mất cho các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, các trạm BTS của các mạng di động và mạng cáp ngoại vi. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai (như lũ quét, sạt lở đất), khi tổ chức ứng cứu thông tin và khôi phục lại mạng lưới bưu chính viễn thông cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động đề phòng thiên tai bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy PCLB&TKCN và trực ứng cứu thông tin, theo dõi sát tình hình lũ, lụt; Báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt, công tác tìm kiếm cứu nạn về Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông.
5. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.

VT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)