Chỉ định Phòng Kỹ thuật đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 1162/QĐ- BTTTT về việc chỉ định phòng kỹ thuật đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST). Phòng đo kiểm này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ TT&TT.

Danh mục được chỉ định gồm:

1. Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước có Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: TCN 68- 141 : 1999, TCN 68- 135: 2001.

2. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) có Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: TCN 68- 141 : 1999, TCN 68- 135: 2001; TCN 68- 255 : 2006; TCVN 3718- 1 : 2005.

Quyết định có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)