Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/6/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã ký quyết định số 940/QĐ-BTTTT phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và truyền thông”.

Theo đó, Quyết định có nội dung cụ thể sau: Xây dựng và ban hành 30 Thông tư của Bộ trưởng Bộ TT&TT và 06 Thông tư Liên tịch (có danh mục kèm theo quyết định);

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng, tiến độ và thời gian xây dựng văn bản; hàng qúy đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng; kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cụ thể, các đơn vị chức năng thuộc Bộ được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010. Trong đó Vụ Bưu chính thực hiện xây dựng 04 Thông tư, Vụ Viễn thông xây dựng 07 Thông tư, Vụ CNTT xây dựng 01 Thông tư, Vụ Kế hoạch Tài chính xây dựng 04 Thông tư, Cục Tần số và Vô tuyến điện xây dựng 04 Thông tư, Cục Ứng dụng CNTT xây dựng 01 Thông tư, Cục Xuất bản xây dựng 03 Thông tư, Cục Quản lý chất lượng CNTT&TT xây dựng 03 Thông tư, Trung tâm VNCERT xây dựng 03 Thông tư, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử xây dựng 03 Thông tư, Trung tâm VNNIC xây dựng 01 và Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng 02 Thông tư.

Quyết định số 940/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2010.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)