Ban hành chỉ thị về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/6/2010, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã ký chỉ thị số 03/CT-BTTTT về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

Theo nội dung chỉ thị, để bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:
- Xây dựng, triển khai phương án PCLB,GNTT và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB&TKCN năm 2010 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ” trong xây dựng phương án và triển khai công tác PCLB năm 2010. 
- Tổ chức trực ban chỉ huy PCLB&TKCN, trực điều hành và ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão; tiếp nhận và thực hiện nghiêm các công điện
- Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện quyết định 484/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện quyết định số 172/2007/QĐ-TTg về chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.
1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT :
 a) Vụ Viễn thông:
- Xây dựng, trình ban hành quy chế thông tin phục vụ việc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp.
- Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành triển khai giai đoạn 2 các dự án thành phần tại Quyết định số 137/2007/QĐ-TT về phê duyệt Đề án Tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển.
 b) Cục Tần số Vô tuyến điện:
 - Rà soát, phân bổ, cấp phép, xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ phòng chống thiên tai và hệ thống thông tin an toàn, tìm kiếm cứu nạn.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho tất cả các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ.
- Tiếp tục cập nhật về cấp phép tàu thuyền trong cơ sở dữ liệu để thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông:
 - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.
 c) Vụ Kế hoạch Tài chính và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam:
- Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho ngư dân trong việc sử dụng thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển.
- Xây dựng quy chế, định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp trong thời gian xảy ra thiên tai.
d) Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống thiên tai đối với xã hội và người dân.
đ) Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tăng cường và đảm bảo nội dung chương trình về tuyên truyền phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trên kênh truyền hình VTC14.
e) Trung tâm thông tin, Báo Bưu điện, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông cần chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCLB.
2. Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn.
Phối hợp với các Đài, Báo ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ đội Biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.
3. Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:
Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm; ngầm hoá  mạng ngoại vi. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý đến hệ thống nguồn điện và chống sét; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCLB, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về PCLB.
 Các doanh nghiệp thông tin di động tiếp tục triển khai các trạm thu phát di động có công suất lớn, lắp đặt tại các vùng ven biển đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu đánh bắt cá gần bờ.
4. Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên cần ưu tiên tập trung triển khai:
- Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.
- Tập trung tổ chức triển khai Dự án mạng thông tin chuyên dùng đã được phê duyệt tại quyết định số 720/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2010 của Bộ TT&TT.
- Xây dựng Đề án sử dụng mạng thông tin vệ tinh VINASAT để nâng cao năng lực hệ thống thông tin chuyên ngành Khí tượng Thủy văn.
- Cùng các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và triển khai Đề án tổ chức truyền thông tin cảnh báo về động đất, sóng thần qua mạng viễn thông.
5. Đối với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel: bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lực lượng vũ trang tham gia công tác phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn.
6. Đối với Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:
- Nâng cao tốc độ, chất lượng các đường truyền kết nối giữa các thành phần của hệ thống các Đài thông tin duyên hải với nhau; tăng công suất phát, tần số phát, chế độ phát sóng của hệ thống các Đài thông tin duyên hải Việt Nam để phục vụ công tác dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.
7. Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)