Bộ TT&TT tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 1/6/2010, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã ký công văn số 1654/BTTTT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010. Theo nội dung công văn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kỳ thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 – 2010 như sau:

Đối tượng dự thi là những người đang hưởng lương ngạch biên tập viên, phóng viên đang làm việc phù hợp và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có mã ngạch 17.141 đối với biên tập viên và mã ngạch 17.144 đối với phóng viên. Đối tượng dự thi phải đáp ứng được điều kiện dự thi sau: hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến năm dự thi, thâm niên công tác ở ngạch biên tập viên, phóng viên ít nhất 9 năm (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày dự thi; có hệ số l¬ương tính đến ngày dự thi tối thiểu là hệ số 3,66 (bậc 5/9), ngạch biên tập viên, phóng viên.

Tiêu chuẩn dự thi đối với biên tập viên chính và phóng viên chính:
a. Là biên tập viên/phóng viên
b. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
c. Trung cấp chính trị trở lên (kể cả những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức – Ban tư tưởng Văn hóa v/v xác định trình độ lý luận chính trị thì được xem xét công nhận).
d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép).
đ. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
e. Chứng chỉ Tin học văn phòng.
g. Biên tập viên đã biên tập từ 5 tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt/ Phóng viên đã viết từ 5 bài trở lên có nội dung phức tạp đ¬ược cơ quan quản lý đánh giá tốt.
Về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành, trường hợp đã tốt nghiệp đại học báo chí, đại học xuất bản (đối với biên tập viên thuộc Nhà xuất bản) hoặc đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ thì được công nhận đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ.
Cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch đều phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học. Đối với trường hợp chỉ có duy nhất một bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc mà không thuộc diện được miễn theo quy định thì vẫn phải thi một trong bốn thứ tiếng còn lại.

Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học:
1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:
a. Biên tập viên, phóng viên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi nâng ngạch có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.
b. Biên tập viên, phóng viên đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào hoặc tiếng Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
c. Biên tập viên, phóng viên là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
d. Biên tập viên, phóng viên có hai bằng đại học trở lên trong đó có bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;
đ. Biên tập viên, phóng viên tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
Miễn thi môn tin học đối với biên tập viên, phóng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Hình thức thi được tổ chức dưới hai dạng thi viết (tự luận) và thi trắc nghiệm. Về môn thi, thời gian thi được quy định như sau:
1. Thi  viết về chuyên môn trong thời gian 180 phút; thi trắc nghiệm về chuyên môn trong thời gian 60 phút. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề chính sau:
a) Quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin truyền thông.
b) Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản.
c) Luật cán bộ, công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
d) Biên tập viên biên tập một đoạn tác phẩm (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp; Phóng viên viết một bài bình luận (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp.
e) Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, xuất bản.
2. Thi viết môn ngoại ngữ: thời gian 90 phút; trình độ B của một trong 5 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).
3. Thi trắc nghiệm tin học: thời gian 30 phút; nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của MICROSOFT OFFICE, sử dụng INTERNET.
Quyết định, danh sách trích ngang cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch của các Bộ, ngành, tỉnh (mẫu kèm theo quyết định) gửi về Hội đồng thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 7 năm 2010. 
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)