Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính

(Mic.gov.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bưu chính theo hướng tăng nặng các mức phạt. Các mức phạt mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010.


Cụ thể, sẽ tăng mức phạt đối với 4 nhóm hành vi trong lĩnh vực bưu chính gồm: Hoạt động của mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát; bảo đảm an toàn mạng bưu chính, mạng chuyển phát; cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát và quản lý, sử dụng tem bưu chính.

 

Đối với các hành vi VPHC về hoạt động của mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát, mức phạt quy định từ 1-10 triệu đồng, không còn hình thức phạt cảnh cáo như trước đây.

Mở cửa bưu cục không đúng thời gian bị phạt từ 1-3 triệu đồng

Các hành vi như không mở cửa hoặc mở cửa bưu cục không đúng thời gian đã niêm yết; không cung cấp công khai hoặc cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin liên quan về các dịch vụ đang cung cấp tại bưu cục giao dịch, điểm phục vụ... thì bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng (mức phạt cũ là 200 - 500 nghìn đồng); hành vi sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành bưu chính để vận chuyển hàng hóa, chở người trái quy định... bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng (mức phạt cũ là 500 nghìn đồng - 2 triệu đồng). Ngoài ra, các hành vi làm thay đổi trạng thái, làm hư hỏng hoặc mất tác dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất của mạng bưu chính công cộng; sử dụng trái phép cụm từ “Bưu chính Việt Nam”... sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng (mức phạt cũ là 3 -10 triệu đồng).

Đặc biệt, Nghị định cũng bổ sung thêm một số hành vi vi phạm bị xử phạt như: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát không có xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không thực hiện việc thông báo lại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ, giá cước, chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại... với mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Ở nhóm hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Nghị định vẫn giữ nguyên mức phạt cao nhất là 50 triệu đồng, tuy nhiên lại tăng khung hình phạt đối với từng hành vi cụ thể. Ví dụ, đối với hành vi chậm phát thư, bưu phẩm, kiện, gói hàng hóa đến người sử dụng dịch vụ sẽ tăng khung phạt tiền từ 200 nghìn đồng - 1 triệu đồng lên 1-3 triệu đồng; hay như hành vi kiểm tra trái pháp luật túi, gói thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa đang trên đường vận chuyển sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng (mức phạt cũ là 1 - 4 triệu đồng).

Nhiều vi phạm tăng mức phạt từ 50 lên 70 triệu đồng

Trong nhóm các hành vi vi phạm về cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát, đa số các mức phạt được giữ nguyên và mức phạt cao nhất vẫn là 70 triệu đồng. Ngoài ra, một số hành vi có tăng mức phạt nhưng không nhiều như hành vi gửi thư trong bưu kiện, kiện, gói hàng hóa mức phạt cũ từ  50 - 100 nghìn đồng tăng lên 200 - 500 nghìn đồng. Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung thêm một số hành vi bị xử phạt như: Không công bố các phương án giải quyết, các biện pháp xử lý đối với những trường hợp thư, bưu phẩm... không phát được thì phạt từ 1-3 triệu đồng; hành vi không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bị phạt mức 3-5 triệu đồng.

Về quản lý, sử dụng tem bưu chính, mức phạt cao nhất là 50 triệu đồng sẽ tăng lên 70 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi kinh doanh, tàng trữ hoặc sưu tập tem bưu chính có nội dung kích động, gây thù hằn giữa các dân tộc.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)