Điều chỉnh mẫu phiếu điều tra thống kê

(Mic.gov.vn) - Dựa trên Quyết định số 470/QĐ-BTTTT về Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010, ngày 11/5/2010, để điều chỉnh cho phù hợp, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã ký Quyết định số 660/QĐ-BTTTT “Điều chỉnh mẫu phiếu điều tra thống kê”.

Theo đó, điều chỉnh các mẫu phiếu điều tra thống kê: Phiếu 01, Phiếu 02 và Phiếu 06 ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

Các mẫu phiếu điều tra thống kê đã điều chỉnh kèm theo Quyết định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2010.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)