Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát thủ tục hành chính đề án 30 – giai đoạn II

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/10/2009, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký công văn số: 3305/BTTTT-VP rà soát thủ tục hành chính đề án 30 – giai đoạn II. Nội dung công văn yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện một số việc sau:

1. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện rà soát TTHC tại  đơn vị; định kỳ hàng tháng có báo cáo kết quả rà soát TTHC gửi về Tổ công tác 30 của Bộ (mẫu tại phụ lục IV kèm theo công văn 172/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách ngày 30/7/2009) áp dụng từ tháng 10/2009;

2. Thống kê bổ sung các TTHC còn thiếu hoặc sắp ban hành, những TTHC có sai sót cần chỉnh sửa thuộc giai đoạn I và gửi về Tổ công tác 30 của Bộ trước 30/10/2009 để ban hành Quyết định công bố bổ sung các thủ tục này theo đúng quy định;

3. Giao chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định về TTHC cho mỗi cơ quan, đơn vị. Kết quả đơn giản hóa được tính bằng số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa trên tổng số TTHC thuộc phạm vi rà soát căn cứ hướng dẫn biện pháp đơn giản hóa TTHC tại công văn số 317/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách ngày 25/9/2009;

4. Yêu cầu thành lập tại mỗi đơn vị nhóm giúp việc (số lượng cán bộ căn cứ vào số lượng TTHC của các đơn vị) để thẩm định kết quả rà soát TTHC từ các bộ phận chuyên môn và đề xuất khuyến nghị đơn giản hóa trước khi gửi về Tổ công tác 30 của Bộ;

Đối với Tổ công tác 30 của Bộ, yêu cầu Tổ trưởng Tổ công tác nghiêm túc chỉ đạo các thành viên của Tổ không tiếp nhận kết quả rà soát TTHC của những đơn vị không đạt chỉ tiêu được giao và yêu cầu các đơn vị này rà soát lại đến khi đạt yêu cầu nhưng phải đảm bảo tiến độ của Đề án 30 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)