Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp thông tin di động triển khai Thông tư số 22 về quản lý thuê bao trả trước.

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/8/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2546/BTTTT-VT do Bộ Thông tin - Truyền thông vừa ban hành hướng dẫn các doanh nghiệp thông tin di động triển khai Thông tư số 22 về quản lý thuê bao trả trước.

Theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước, mỗi cá nhân đang sở hữu nhiều hơn 3 Sim của một mạng di động sẽ phải đăng ký lại từ ngày 10/8/2009 chỉ được sử dụng một loại giấy tờ hoặc là chứng minh thư hoặc là hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa ba (03) số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động.

Đối với chủ thuê bao (quy định tại các khoản 2, 3, 4 - Điều 6 của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT ) là cá nhân đã đăng ký thông tin thuê bao trước ngày 10 tháng 8 năm 2009 và đang sử dụng nhiều hơn 03 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động, các doanh nghiệp thông tin di động có trách nhiệm: Tổ chức thông báo, hướng dẫn chủ thuê bao thực hiện việc thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký (đăng ký lại thông tin thuê bao) theo quy định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. Tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Thông tư 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước và văn bản hướng dẫn trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo ngay về  Bộ để có hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)