Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động

(Mic.gov.vn) - Trong thời gian qua đã bùng phát việc gửi tin nhắn rác và tin nhắn quảng cáo không đúng quy định gây bức xúc trong xã hội, trong đó một phần không nhỏ các tin nhắn rác mà người sử dụng nhận về là các thông tin không lành mạnh, thậm chí lừa đảo. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã có nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh về các vi phạm khi gửi tin nhắn cũng như những bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp trên mạng di động.

Để đẩy mạnh các hoạt động triển khai Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác, tăng cường hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng, tham gia ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, hạn chế các sai phạm đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 30/7/2009 yêu cầu các đơn vị trong Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp đồng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động.

Chỉ thị này có hiệu lực từ 30/7/2009.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)