Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời trực tuyến với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển Chính phủ điện tử”

(Mic.gov.vn) - Nhận thức được vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức quản lý, quy trình điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân tốt hơn, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển chính phủ điện tử.

Trong năm 2008, thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cụ thể. Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương.

Cùng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự hướng dẫn đôn đốc của các cơ quan quản lý chuyên ngành, trong thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể; tiêu biểu như: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ thực hiện các Hội nghị trên môi trường mạng làm giảm đáng kể chi phí hội họp với các địa phương, tăng cường sử dụng thư điện tử, ứng dụng CNTT trong việc quản lý văn bản, điều hành làm giảm văn bản giấy tờ, tăng tốc độ, hiệu quả xử lý công việc; hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/22 Bộ, 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có trang thông tin điện tử).

Mặc dù vậy, so với những yêu cầu đặt ra, việc ứng dụng CNTT trong nội bộ nhiều cơ quan nhà nước nói chung còn mang tính nhỏ lẻ, chủ yếu là phục vụ công tác văn thư, quản lý tài chính, nhân sự; các dịch vụ công trực tuyến chủ yếu ở mức 1, mức 2 (mới chỉ cung cấp thông tin về quy trình thủ tục hành chính và các biểu mẫu điện tử...), CNTT chưa thực sự được lãnh đạo các cấp xác định là công cụ quan trọng trong chương trình cải cách hành chính, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần phải có quyết tâm, giải pháp quyết liệt hơn mới có thể thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước để đáp ứng nhu cầu đặt ra, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử.

Trên tinh thần này, tiếp theo buổi trả lời trực tuyến về “Ứng dụng và Phát triển CNTT” ngày 29/02/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục cung cấp, chuyển tải, giải đáp, đặc biệt muốn tiếp nhận các thông tin, ý kiến từ phía người dân và xã hội về các vấn đề liên quan đến chủ đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển Chính phủ điện tử". Trong buổi giao lưu trực tuyến, những người tham gia sẽ trao đổi ý kiến về hiện trạng, cơ chế chính sách, định hướng, kế hoạch phát triển đối với: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; các nội dung ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước; các nội dung ứng dụng CNTT hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Buổi trả lời trực tuyến do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng chủ trì, được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ http://www.mic.gov.vn/ đồng thời cũng được truyền trực tiếp trên các phương tiện truyền thông của Bộ như: Báo VTC news, báo VietnamNet, ICTnews - Báo Bưu điện Việt Nam... Buổi trả lời trực tuyến sẽ diễn ra từ 8h30 kéo dài đến 11h30 ngày 09/12/2008 trên website Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngay từ bây giờ xin kính mời quý vị độc giả đặt câu hỏi cho buổi trả lời trực tuyến tại địa chỉ: http://giaoluu.mic.gov.vn/

MIC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)