Khai giảng khóa học Chính phủ điện tử


Ngày 02/12/2008 tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ TT&TT kết hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam khai giảng khóa đào tạo về Chính phủ điện tử. Đến dự có ông Bùi Như Uyên Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ; ông Lê Xuân Lan Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT; ông Effe Ben Matityau Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam; ông Nati Brooks Phó đại sứ và một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ cùng các học viên đến từ Sở, Bộ, Ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp…

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)