Xử phạt vi phạm hành chính Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống

Quyết định số 3/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

Kết luận số 82/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong

Kết luận số 83/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2020.

Quyết định Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 30/QĐ- HBXPVPHC ngày 7/12/2020.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.

Kết luận thanh tra về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần truyền hình số miền Bắc

Kết luận thanh tra số 3490/KLTT-CTS ngày 21/10/2020 về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần truyền hình số miền Bắc

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Tài chính

Kết luận thanh tra số 101/KL-CXBIPH ngày 16/10/2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu An

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 28/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.