Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Tài chính

Kết luận thanh tra số 101/KL-CXBIPH ngày 16/10/2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu An

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 28/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Ngày Nay

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 04/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Kết luận thanh tra số 687/KL-TTra ngày 12/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định XPVPHC Công ty TNHH Nin Sing Logistics

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 10/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Anh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam

Kết luận số 340/KLTT-TTIII ngày 23/06/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Kết luận số 585/KL-TTIV ngày 23/06/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.