Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 7/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai trương chính thức Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT với tên miền http://mic.gov.vn.