Trailer: Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hưởng ứng "Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và cũng là ngày "Vì người nghèo" ở Việt Nam (ngày 17/10), Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động ủng hộ vì người nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia với chủ đề: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Video: Ngành Thông tin và truyền thông : Kế thừa lịch sử - Hướng tới tương lai

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã được ghi vào mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm mười ba Bộ để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc; trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính, là nền tảng cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.

Các file ảnh mẫu pano gửi các Sở TTTT phục vụ Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành TT&TT

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi mẫu pano gửi các Sở TTTT phục vụ Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Ngành TT&TT

Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại Cục Thông tin đối ngoại

Tên cơ quan/đơn vị: Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà nội

- Điện thoại: 04.3767. 6789           Fax: 04. 3767 5959

Thông báo về việc triển khai Hội nghị GBTT ngày 19/7/2016

 Kính gửi:   Các Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ văn bản số 11/TB-NEAC ngày 07/04/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông

 Căn cứ văn bản số 365/BTTTT-TCCB ngày 03/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức cho Cục Báo chí năm 2015;