Bộ TT&TT dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ ngành TT&TT

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, 77 năm Ngày Truyền thống ngành ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT), 30 năm thành lập lại Tổng cục Bưu điện, 20 năm thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông, 15 năm thành lập Bộ TT&TT, ngày 6/8/2022, Bộ TT&TT trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ ngành TT&TT đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành TT&TT, tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bộ TT&TT dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ ngành TT&TT

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, 77 năm Ngày Truyền thống ngành ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT), 30 năm thành lập lại Tổng cục Bưu điện, 20 năm thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông, 15 năm thành lập Bộ TT&TT, ngày 6/8/2022, Bộ TT&TT trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ ngành TT&TT đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành TT&TT, tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Ngành

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông;
30 năm thành lập lại Tổng cục Bưu điện;
20 năm thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông;
15 năm thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông