Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo

 Công văn 2163/BTTTT-VP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.