Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021
Quảng Bình: Áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Quảng Bình: Áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(19/05/2021)

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngày 27-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021, từ ngày 1-3-2021, Tổng cục Thống kê và các đơn vị cơ sở đã tích cực triển khai các công việc liên quan. Để có cái nhìn rõ hơn về cuộc TĐT lần này, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quốc Lợi, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc TĐTKT tỉnh.

Kiên Giang: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh

Kiên Giang: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh

(19/05/2021)

Ngày 12/5 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh (Ban Chỉ đạo) ký ban hành Công văn số 84/BCĐ-TH về đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk: Kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội

Đắk Lắk: Kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội

(19/05/2021)

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021. Ban chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh tiến hành  kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện TĐT kinh tế năm 2021 của tỉnh đối với khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội tại Chi cục Thống kê khu vực M’Đrắk - Ea Kar.

Kinh tế Việt Nam 2021: Sẽ là năm tăng trưởng trong khó khăn

Kinh tế Việt Nam 2021: Sẽ là năm tăng trưởng trong khó khăn

(18/05/2021)

Dịch Covid-19 tiếp tục là một biến số khó lường khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 trở nên khó khăn hơn. Nỗi lo về những tác động của làn sóng thứ tư dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế đang dần hiện hữu.