Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 07/12/2021
Kết quả phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng tốt

Kết quả phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng tốt

(06/12/2021)

Sáng ngày 03/12/2021, tại Ninh Bình, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Ninh

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Ninh

(03/12/2021)

Sáng ngày 02/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

(03/12/2021)

Chiều ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Đắk Nông: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt yêu cầu nghiệm thu

Đắk Nông: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt yêu cầu nghiệm thu

(02/12/2021)

Sáng ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.