Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

(06/09/2013)
Theo kế hoạch năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang sẽ phối hợp cùng với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; cập nhật sửa đổi tài liệu, quy trình xử lý công việc cũ và bổ sung các tài liệu, quy trình xử lý công việc mới cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng công vụ của công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời nâng cao mức độ thỏa mãn phục vụ dịch vụ hành chính công của các tổ chức và người dân khi đến liên hệ làm việc với Sở.
Thừa Thiên-Huế: Áp dụng ISO cho hoạt động hành chính

Thừa Thiên-Huế: Áp dụng ISO cho hoạt động hành chính

(16/07/2013)
Ngày 11/7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của UBND tỉnh.

TP. Cần Thơ: Hiệu quả áp dụng ISO trong quản lý hành chính nhà nước

(11/07/2013)
UBND phường Thới Bình là 1 trong 13 phường của UBND quận Ninh Kiều áp dụng ISO trong quản lý hành chính nhà nước. Trong ảnh: Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Thới Bình đang giải quyết hồ sơ hành chính cho công nhân.
Gia Lai: Hướng đến nền hành chính hiện đại

Gia Lai: Hướng đến nền hành chính hiện đại

(10/07/2013)
Trọng tâm cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được UBND tỉnh xác định là cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dịch vụ hành chính và hành chính công. Theo đó, việc hiện đại hóa hành chính bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC là yêu cầu không thể thiếu trong việc hướng đến nền hành chính hiện đại.