Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Vụ Tổ chức cán bộ

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

- Quy trình thi tuyển công chức - QT.TCCB.01

- Quy trình xét duyệt khen thưởng - QT.TCCB.02

Lượt truy cập: 1263

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)