Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Vụ Khoa học và Công nghệ

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

- Quy trình chỉ định phòng đo kiểm - QT.KHCN.01

- Quy trình xây dựng kế hoạch và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia - QT.KHCN.02

- Quy trình đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia - QT.KHCN.03

- Quy trình xây dựng dự thảo và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - QT.KHCN.04

- Quy trình quản lý đề tài khoa học và công nghệ - QT.KHCN.05

Lượt truy cập: 1305

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)