Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

Điều kiện cần để áp dụng ISO 14000

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

Tổ chức muốn áp dụng ISO 14000 cần

 1. Ðịnh hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp:

- Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000.

- Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp. 

- Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000.

- Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường.

- Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.  

2. Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định:

- Hiểu được ý nghĩa ,mục đích của quản lý môi trường.

- Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định đối với công việc cụ thể.

3. Trình độ công nghệ, thiết bị: - Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến môi trường.

- Ðáp ứng các qui định của nhà nước, của ngành.

4. Chuyên gia tư vấn:

- Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 14000.

- Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp, hiệu quả và có tính thuyết phục.

- Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Lượt truy cập: 2907

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)