Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 10/08/2022

Tin tức

NỘI DUNG HỘI THẢO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHUẨN CMMI VÀ ISO 27001

(06/11/2012)
Ngày 28/8/2012 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 30/8/2012 tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án công nghiệp công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức triển khai chuẩn CMMI (1) và ISO 27001 (2) trong khuôn khổ Dự án: “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI” - đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt và giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.
Phú Yên: Hình thành văn hóa “ISO”

Phú Yên: Hình thành văn hóa “ISO”

(06/11/2012)
Qua bốn năm thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 và nay là ISO 9001:2008, các cơ quan hành chính ở Phú Yên đã dần tạo ra phương pháp làm việc khoa học, nhanh gọn và trách nhiệm rõ ràng hơn. Báo Phú Yên phỏng vấn ông Đào Tứ Xuyên, Giám đốc Sở KH-CN xung quanh vấn đề này.