Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Tin tức

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ tới 20.000 USD cho doanh nghiệp làm ISO 27001

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ tới 20.000 USD cho doanh nghiệp làm ISO 27001

(06/11/2012)
Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp CNTT triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 với mức tối đa 20.000 USD/doanh nghiệp.

“Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuẩn CMMI và ISO 27001”

(06/11/2012)
Hội thảo trên do Ban quản lý dự án công nghiệp công nghệ thông tin thuộc Bộ TT&TT tổ chức, nhằm đánh giá tình hình triển khai dự án trong giai đoạn 2010-2012, trao đổi kinh nghiệm triển khai CMMI và ISO 27001 và giới thiệu về phương thức triển khai dự án giai đoạn 2012-2014.
Sơ kết việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Ngoại giao

Sơ kết việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Ngoại giao

(06/11/2012)
Ngày 30/8/2012, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo ISO của Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp Sơ kết việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Ngoại giao.