Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13/08/2020
Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng

Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng

(06/05/2016)

Sáng ngày 6/5, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia tổ chức Hội thảo “Hành động quốc gia về IPv6 - Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm – Trưởng Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia đã tham dự và phát biểu khai mạc.

Hội thảo “Hành động quốc gia về IPv6 – Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng”

Hội thảo “Hành động quốc gia về IPv6 – Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng”

(06/05/2016)

Hà Nội, ngày 6/5/2016 - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia tổ chức Hội thảo “ Hành động quốc gia về IPv6 – Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng” tại Khách sạn Melia Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT và TT Phan Tâm – Trưởng Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tham dự và phát biểu khai mạc.

“Hành động quốc gia về IPv6: Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng”

“Hành động quốc gia về IPv6: Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng”

(05/05/2016)

 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia sẽ tổ chức Hội thảo “Hành động quốc gia về IPv6 - Chung tay cung cấp dịch vụ tới người sử dụng” tại Hà Nội.