Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

TIN TỨC

Giấy phép viễn thông chìa khóa thúc đẩy cạnh tranh

04/12/2023 19:59 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang phát triển bùng nổ như hiện nay và điện thoại, đặc biệt là điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người dân, việc quản lý và cấp giấy phép viễn thông đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển lành mạnh và cạnh tranh của ngành.


Theo Luật Viễn thông sửa đổi, giấy phép viễn thông được phân thành hai loại chính: giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông. Giấy phép kinh doanh cung cấp cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông, trong khi giấy phép nghiệp vụ tập trung vào các hoạt động cụ thể như lắp đặt cáp viễn thông hay thiết lập mạng viễn thông.

Giấy-phép-viễn-thông-1.jpg

Điều 34 quy định các nguyên tắc cấp giấy phép viễn thông, theo đó việc cấp phép phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông. Ưu tiên cấp giấy phép viễn thông cho dự án có khả năng triển khai nhanh, có cam kết cung cấp dịch vụ lâu dài cho đông đảo người sử dụng dịch vụ viễn thông; dự án cung cấp dịch vụ viễn thông đến khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp việc cấp giấy phép viễn thông có liên quan đến sử dụng tài nguyên viễn thông thì chỉ được cấp nếu việc phân bổ tài nguyên viễn thông là khả thi, theo đúng quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet đã được phê duyệt và bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông.

Về hình thức cấp phép, Điều 35 quy định hai hình thức cấp phép: cấp phép riêng và cấp phép nhóm, tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu của từng dự án.

telecom-license.jpg

Theo Điều 36, các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau mới được cấp giấy phép viễn thông: Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Có vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của Chính phủ; Không đang trong quá trình giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, các quy định của Luật này về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ viễn thông, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và quy định khác của pháp luật có liên quan; Bảo đảm cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần, kênh tần số vô tuyến điện được cấp theo hình thức đấu giá, thi tuyển hoặc đối với băng tần được cấp lại; Trúng đấu giá, trúng thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc đủ điều kiện được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.

Tất cả những quy định nêu trên nhằm đảm bảo rằng chỉ những doanh nghiệp đủ năng lực và ổn định mới có thể tham gia vào thị trường viễn thông, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dùng.

Điều 40 quy định về việc thu hồi giấy phép viễn thông, buộc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.

Các quy định của Luật Viễn thông sửa đổi về giấy phép viễn thông nhằm tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích đầu tư vào hạ tầng viễn thông. Đồng thời, cũng đảm bảo rằng mọi người dân đều có quyền truy cập vào dịch vụ viễn thông chất lượng cao, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thông, vùng đặc biệt khó khăn.

Giang Phạm

Lượt truy cập: 175

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)