Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

TIN TỨC

Thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực viễn thông

03/12/2023 21:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Viễn thông hiện là nền tảng, hạ tầng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Luật Viễn thông sửa đổi quy định chặt chẽ về việc thiết lập và cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và đồng bộ của hạ tầng mạng lưới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.


Theo Điều 19 của Luật, việc xây dựng và phát triển mạng viễn thông phải tuân theo các chiến lược, quy hoạch, và tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo rằng mọi dự án mạng viễn thông không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn hướng tới tương lai, góp phần vào sự phát triển kinh tế và công nghệ của đất nước. Đồng thời, bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập mạng viễn thông cần phải có giấy phép cụ thể, đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và tuân thủ các quy định.

c-cap-DVVT-1.jpg

Mạng viễn thông được xây dựng và phát triển theo chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

2. Tổ chức thiết lập mạng viễn thông phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng quy định tại điểm a khoản 2 điều 33 của Luật này hoặc giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm b và điểm d khoản 3 Điều 33 của Luật này. 

3. Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập và hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

competition.jpg

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thiết lập và hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu.

Điều 20 của Luật đặt ra các quy định cụ thể cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông. Mọi doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ này phải có giấy phép kinh doanh viễn thông và tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý tài nguyên, kết nối, và tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ phải dựa trên hợp đồng rõ ràng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên được bảo vệ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, Điều 21 của Luật đã mở rộng quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Doanh nghiệp viễn thông tham gia thỏa thuận thương mại với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam phải có phương án kỹ thuật để bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện ngăn chặn khẩn cấp, ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giang Phạm

Lượt truy cập: 188

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)