Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/09/2023
MobiFone, VinaPhone, Viettel sẽ triển khai IPv6 từ giữa năm 2016

MobiFone, VinaPhone, Viettel sẽ triển khai IPv6 từ giữa năm 2016

(06/05/2015)

Cả ba nhà mạng đều dự định chuyển đổi IPv6 cho khách hàng 3G và triển khai IPv6 trên mạng 4G LTE trong thời gian tới do hạ tầng đã sẵn sàng.

Lập Trung tâm phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây

Lập Trung tâm phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây

(26/11/2014)

Trung tâm phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây kế thừa quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ, trách nhiệm của Trung tâm Đào tạo - Dịch vụ CNTT và Truyền thông thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Phê duyệt đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền

Phê duyệt đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền ".vn"

(03/11/2014)

Ngày 23/10/2014 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn”. Điều này đánh dấu một chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách an toàn nhất.

Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

(30/10/2014)

Ngày 20/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 -  chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam.