Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10/06/2023
Bộ TT&TT ban hành quyết định sử dụng đầu số 156 tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền

Bộ TT&TT ban hành quyết định sử dụng đầu số 156 tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền

(28/02/2023)

Ngày 24/2/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-BTTTT về việc sử dụng đầu số 156 tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền. 

Kỷ niệm 25 năm khai trương dịch vụ Internet Việt Nam và năm thứ 11 sự kiện Internet Day

Kỷ niệm 25 năm khai trương dịch vụ Internet Việt Nam và năm thứ 11 sự kiện Internet Day

(07/12/2022)

Sáng ngày 07/12/2022, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Viễn thông – Bộ TT&TT đã tổ chức Kỷ niệm 25 năm khai trương dịch vụ Internet Việt Nam và năm thứ 11 sự kiện Internet Day.

VNNIC công bố Báo cáo Internet, tài nguyên Internet Việt Nam 2022

VNNIC công bố Báo cáo Internet, tài nguyên Internet Việt Nam 2022

(07/12/2022)

Sáng ngày 07/12/2022, nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 25 năm khai trương dịch vụ Internet Việt Nam và năm thứ 11 sự kiện Internet Day, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố “Báo cáo Internet, tài nguyên Internet Việt Nam 2022” với chủ đề “25 năm Internet Việt Nam”.

Đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền quốc tế

Đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền quốc tế

(29/11/2022)

Nhằm hỗ trợ,hướng dẫn cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (NĐK TMQT) nắm vững các chính sách, quy trình nghiệp vụ về đăng ký, sử dụng và cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam, vừa qua, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ pháp chế, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về TMQT và đào nghiệp vụ quản lý tên miền dành cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế  tại Việt Nam.