Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/03/2023

VĂN KIỆN

Văn kiện cơ bản của WTO

15/01/2017 17:04 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Hầu hết các Hiệp định trong khuôn khổ WTO là kết quả của Vòng đàm phán Uruguay 1986 – 1994, ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Marrakesh tháng 4 năm 1994. Văn kiện cuối cùng là kết quả bao trùm Vòng đàm phán Uruguay về Thương mại đa biên. Đầu tiên phải kể tới Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mai Thế giới, hiệp định khái quát này bao gồm rất nhiều quy định được sắp xếp theo hệ thống nhất định. Các vấn đề cụ thể được nêu tại các phụ lục về hàng hóa, dịch vụ, và sở hữu trí tuệ; phụ lục về giải quyết tranh chấp, cơ cơ chế rà soát chính sách thương mại và phụ lục về các hiệp định nhiều bên.


 
Phụ lục 1
 
 
Phụ lục 4: Các Hiệp định thương mại nhiều bên
  • Phụ lục 4(A) Hiệp định về Thương mại Máy bay Dân dụng
  • Phụ lục 4(C) Hiệp định quốc tế về sữa (Lưu ý: Hiệp định này đã chấm dứt năm 1997)
  • Phụ lục 4(D) Hiệp định quốc tế về thịt bò ( Lưu ý: Hiệp định này đã chấm dứt năm 1997)

 

 

 

Vụ HTQT

Lượt truy cập: 4247

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )