Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Mẫu phiếu 04: Phiếu điều tra điện thoại, internet và nghe nhìn ở cấp Thôn

17/05/2010 09:11 SA Xem cỡ chữ

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 04
    Dòng 6.2: Trường hợp Trưởng thôn có nhiều máy điện thoại liên lạc thì ghi số máy sử dụng chính.
    Dòng 7: Ghi số lượng điểm Internet công cộng trên địa bàn thôn. Ghi số 0 nếu trên địa bàn thôn không có điểm nào.
    Điểm Internet công cộng bao gồm những địa điểm mà người dân có thể đến để sử dụng Internet. Những điểm công cộng kinh doanh Internet, trò chơi điện tử trực tuyến của các tổ chức, cá nhân, đại lý - cũng được tính là điểm Internet công cộng.
    Dòng 8: Ghi khoảng cách đường bộ từ giữa thôn đến UBND xã (tính bằng km). Trường hợp không xác định được điểm giữa thôn thì lấy nơi có tập trung dân cư đông nhất của thôn.
    Trường hợp thôn là đảo trên biển, bãi ngang trên sông thì tính thêm chiều dài (km) các đoạn đường thủy tương ứng.
    Dòng III: Ghi số lượng hộ gia đình thuộc thôn đã được điều tra - căn cứ theo số thứ tự ghi ở cột A - trang phiếu cuối.
    Dòng IV: Ghi số lượng trang phiếu 04 mà Trưởng thôn đã thực hiện. Không tính 2 trang hướng dẫn cách ghi phiếu.
    Cách ghi các số liệu vào các cột trên các trang của phiếu 04 như sau:
    Mỗi hộ gia đình được ghi số liệu vào 1 dòng.
    Cột A: Ghi số thứ tự các hộ gia đình thuộc thôn (được tiến hành điều tra).
    Cột B: Ghi tên của chủ hộ. Hộ có thể là một người ở riêng hay là tập hợp những người đang cùng ở chung, ăn chung và giữa các thành viên có mối quan hệ về gia đình, họ hàng, hoặc không có mối quan hệ về gia đình, họ hàng.
    Cột C: Ghi số lượng nhân khẩu tương ứng của hộ gia đình.
    Cột D: Ghi số nhân khẩu thuộc hộ có điện thoại di động.
    Cột E: Đánh dấu x nếu hộ đã có điện thoại cố định. Để trống nếu không có.
    Cột F: Đánh dấu x nếu hộ có điện thoại cố định loại CÓ DÂY. Để trống nếu không có.
    Cột G: Đánh dấu x nếu hộ có điện thoại cố định loại KHÔNG DÂY. Để trống nếu không có.
    Cột H: Đánh dấu x nếu hộ có máy vi tính. Để trống nếu không có.
    Cột I: Ghi số lượng máy tính hộ có (bao gồm máy để bàn, máy xách tay). Để trống nếu không có.
    Cột J: Đánh dấu x nếu hộ có máy tính nối mạng Internet. Để trống nếu không nối mạng.
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 04 (TIẾP THEO)
    Cột K: Ghi số nhân khẩu thuộc hộ biết sử dụng Internet.
    Cột L: Đánh dấu x nếu hộ có máy thu thanh (radio). Để trống nếu không có.
    Cột M: Đánh dấu x nếu hộ có máy thu hình (TV). Để trống nếu không có.
    Cột N: Đánh dấu x nếu TV của hộ có dùng anten chảo thu tín hiệu vệ tinh. Để trống nếu không dùng.
    Cột O: Đánh dấu x nếu TV của hộ có dùng anten dàn (anten thường). Để trống nếu không dùng.
    Cột P: Đánh dấu x nếu TV của hộ có dùng cáp truyền hình. Để trống nếu không dùng.
    Cột Q: Đánh dấu x nếu hộ có điện thắp sáng. Để trống nếu không có. Điện thắp sáng là điện từ nguồn điện lưới quốc gia, thủy điện nhỏ, điện khí ga, điện mặt trời hoặc các nguồn điện ổn định khác.
    Cột R: Đánh dấu x nếu hộ thuộc diện hộ chính sách, hộ nghèo. Để trống nếu không thuộc diện này.
    Hộ nghèo là hộ có sổ nghèo, hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo - theo quy định của Chính phủ.
    Hộ thuộc diện chính sách là những hộ được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định hiện hành của nhà nước.
    Sau khi ghi xong số liệu cho các hộ của thôn thì tiến hành ghi số liệu dòng TỔNG CỘNG. Cách ghi như sau:
    Đối với các cột C, D, I, K: cộng các số ghi trên các ô của từng cột và ghi số tổng lên ô tương ứng - dòng TỔNG CỘNG.
    Đối với các cột E, F, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R: đếm số ô có dấu x của từng cột  và ghi số đếm được lên ô tương ứng dòng TỔNG CỘNG.
    Sau khi ghi xong số liệu dòng TỔNG CỘNG, tiến hành ghi số liệu dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO như sau:
    Cộng các số ghi trên các ô từng cột C, D, I, K của các dòng có dấu x tại cột R và ghi số tổng lên ô tương ứng - dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO. 
    Đếm số ô có dấu x của từng cột E, F, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R của các dòng có dấu x tại cột R và ghi số đếm được lên ô tương ứng - dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO.
    UBND xã kiểm tra toàn bộ các trang phiếu, kiểm tra số liệu dòng TỔNG CỘNG, dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, dòng Số lượng hộ gia đình thuộc thôn đã được điều tra, ký, đóng dấu xác nhận trước khi gửi phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Tải phiếu đầy đủ tại đây

Lượt truy cập: 2989

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)