Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Đà Nẵng cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân

05/12/2023 02:10 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Với việc được cấp miễn phí chứng thư số cá nhân, người dân Đà Nẵng có thể sử dụng chữ ký số khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác trên môi trường điện tử.


s91_1.PNG

 Là địa phương thứ 8 cấp miễn phí chứng thư số cho người dân, cổng dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng từ khi xây dựng và đi vào hoạt động năm 2019 đã được thiết kế dưới dạng lõi, đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật như thanh toán, ký số, hẹn giờ, định nghĩa eform động… và kết hợp chuyển phát nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Do đó, việc triển khai đã từng bước được đơn giản hóa để bảo đảm hiệu quả cho tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

Theo thống kê của Sở TT&TT Đà Nẵng, đến tháng 5/2023, hầu hết thủ tục hành chính của thành phố đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, với 1.797 dịch vụ, chỉ còn khoảng 4,5% thủ tục cung cấp trực tuyến một phần do còn vướng các quy định khác nhau. Bên cạnh đó, đã có 1.635 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, trong đó có sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ngày 7/7, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai thúc đẩy phổ cập chữ ký số trên địa bàn Đà Nẵng với Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam và 7 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) công cộng.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch, thời gian tới các CA sẽ cử cán bộ chủ trì, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên ở các địa bàn để cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho người dân. Các địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động tuyên truyền, cấp chữ ký số cá nhân cho người dân thành phố là tại khu vực một cửa các cơ quan; tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; hay trong các buổi sinh hoạt Tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng; tại các hội thảo/tập huấn...

 

Theo vnmedia.vn

Lượt truy cập: 196

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)