Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Hà Tĩnh phát động chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân

04/12/2023 22:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 (Baohatinh.vn) - Chiến dịch cấp chữ ký số công cộng ở Hà Tĩnh sẽ được triển khai toàn diện trong các cơ quan Nhà nước, khu công nghiệp, doanh nghiệp và toàn xã hội.


s67.PNG

 Trên không gian mạng, công dân số cần có tối thiểu 3 tài sản quan trọng là: định danh điện tử (VNeID), tài khoản thanh toán số và chữ ký số. 3 tài sản này sẽ là điều kiện đảm bảo hình thành công dân số, là cơ sở pháp lý quan trọng cho các giao dịch của công dân trên môi trường số.

Chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân Hà Tĩnh nhằm đồng bộ triển khai các giải pháp để trang bị tài sản cho người dân, sẵn sàng tham gia, thụ hưởng các thông tin, dịch vụ trên không gian mạng. Chiến dịch được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, tạo ra môi trường giao dịch số cho công dân thụ hưởng nhu cầu thiết yếu thay cho hoạt động truyền thống.

Cấp chữ ký số cho toàn dân là công cụ giúp người dân ký số vào các thành phần hồ sơ theo hình thức trực tuyến mà không cần đến trực tiếp các đơn vị cung cấp dịch vụ; phương thức giúp người dân có thể ngồi ở nhà thanh toán các loại phí, lệ phí dịch vụ công.

Tài sản số trong chiến dịch này là hoạt động cụ thể để xây dựng văn hóa số cho xã hội, từng bước đưa người dân lên không gian mạng và là cơ sở kỹ năng số cho người dân để có thểm tiếp cận các dịch vụ, tiện ích số khác trên không gian mạng.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu trong Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2023.

Tại buổi lễ, Sở TT&TT và các đơn vị cung cấp chữ ký số (VNPT, Viettel, FPT, MisaEsigs) ký kết biên bản ghi nhớ triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Theo kế hoạch, chiến dịch phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ có ít nhất 50% người dân ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Theo baohatinh.vn

Lượt truy cập: 215

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)