Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Kiên Giang: Năm 2025, 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân

04/12/2023 21:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 (Chinhphu.vn) - Ngày 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang ký thỏa thuận hợp tác về cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


s58.PNG

 Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Chuyển đổi số tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được các kết quả tích cực. Nhận thức và hành động về Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến. 

Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện; hạ tầng số được tăng cường đầu tư, tiếp tục được phát triển; dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được triển khai hiệu quả, tỷ lệ phát sinh hồ sơ ngày càng tăng; nn ninh, an toàn thông tin tiếp tục được chú trọng; nguồn lực về tài chính và nhân lực dành cho Chuyển đổi số được quan tâm, tăng cường.

Theo đó, mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là triển khai cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% và đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%.

Nguyên tắc cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, quy định nội bộ của mỗi bên.

Nội dung thỏa thuận hợp tác gồm: Đẩy mạnh triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc cấp chứng thư số công cộng cho công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn người dân về chính sách cung cấp chữ ký số cá nhân và sử dụng chữ ký số cá nhân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp cho từng đối tượng; triển khai hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai về việc đăng ký và sử dụng chữ ký số cá nhân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong phạm vi toàn tỉnh; Viễn thông Kiên Giang, Viettel Kiên Giang, Mobifone Kiên Giang sử dụng các công cụ, phương thức truyền thông của mình để đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc cấp chứng thư số công cộng cho công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Các công ty như Viễn thông Kiên Giang, Viettel Kiên Giang, Mobifone Kiên Giang thực hiện cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (các bên ưu tiên áp dụng các chính sách có lợi cho người sử dụng để đẩy mạnh hoạt động cung cấp, sử dụng chữ ký số công cộng cho người dân nhằm đạt được mục tiêu hợp tác; các bên chủ động bố trí nguồn nhân lực phù hợp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để hướng dẫn, cung cấp chữ ký số cho người dân khi đến giao dịch tại các địa điểm nêu trên; các bên chủ động phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng để triển khai cung cấp chữ ký số cho người dân).

Theo baochinhphu.vn

Lượt truy cập: 213

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)