Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

CHÍNH PHỦ SỐ VỚI THỂ CHẾ SỐ

Infographics: Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử (theo Luật Giao dịch điện tử 2023)

03/12/2023 16:50 CH Xem cỡ chữ

 giatriphaplychukydt.png

HV

Lượt truy cập: 133

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)