Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Thúc đẩy cấp chữ ký số công cộng cho người dân

04/12/2023 19:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo về việc thúc đẩy triển khai chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương phục vụ chuyển đổi số.


s43.PNG

 ​​Theo chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, mục tiêu tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.

Bình Dương xác định, sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử là một giải pháp quan trọng trong các Nghị quyết, Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. Tỉnh đã và đang triển khai cung cấp chữ ký số công cộng gắn với thúc đẩy sử dụng chữ ký số nhằm tạo động lực mạnh mẽ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng chữ ký số công cộng được cấp cho người dân từ các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng còn thấp, chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

Nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết, Kế hoạch tỉnh đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong việc biết và sử dụng chữ ký số công cộng, đồng thời có thể hướng dẫn cho mọi người xung quanh thiết lập và sử dụng dịch vụ chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi đến công dân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số công cộng do các tổ chức cung cấp dịch vụ ký số công cộng nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử cấp huyện, xã về lợi ích khi sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ và Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc cài đặt, sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch điện tử với cơ quan Nhà nước.​​

Theo binhduong.gov.vn

Lượt truy cập: 189

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)