Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Nhiều hành vi bị cấm trong Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

01/12/2023 20:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm mới về bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.


s28.jpg

Theo hanoimoi.vn

Lượt truy cập: 213

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)