Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

[Inforgaphic].Một số nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

01/12/2023 19:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2005 được đánh giá là cần thiết để tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.  


s15.jpg 

Theo baoquangngai,vn

Lượt truy cập: 179

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)