Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Thanh Hóa: Quán triệt, triển khai Luật Đấu thầu, Luật Giao dịch điện tử

01/12/2023 19:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Chiều ngày 27/11/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Đấu thầu, Luật Giao dịch điện tử tới cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.


s13.jpg

 Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên của Hội nghị; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương; thành viên hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế để phát triển, tạo động lực mới, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 8 luật mới với nhiều chính sách mới, tiến bộ, cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương. Trong đó, các nội dung liên quan đến Luật Đấu thầu, Luật Giao dịch điện tử có nhiều quy định mới quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.

Để luật sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đề nghị: cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của địa phương, đơn vị mình; phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và các thành viên Hội đồng trong triển khai nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hóa đã được Báo cáo viên pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai một số nội dung mới quan trọng của Luật Đấu thầu; Luật giao dịch điện tử. Luật Đấu thầu được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2024, gồm 10 chương, 96 điều. 

Luật quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Luật bổ sung những quy định mới liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tăng cường hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu tại Việt Nam.

Luật giao dịch điện tử gồm 8 chương với 53 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, trong đó kế thừa có sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật giao dịch điện tử năm 2005; mở rộng phạm vi cho phép tất cả các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể áp dụng giao dịch điện tử. Luật có nhiều điểm mới cần chú ý liên quan đến khái niệm, hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử và dịch vụ tin, giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử,../.

Theo thanhhoa.gov.vn

Lượt truy cập: 214

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)