Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

01/12/2023 18:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg (ngày 13-10-2023) ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử.


s6.jpg

 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/ QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ năm ngày 20-6-2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Quyết định nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì hướng dẫn các nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử là căn cứ để rà soát; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trong tháng 5-2024...

Theo hanoimoi.vn

Lượt truy cập: 191

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)