Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

100% địa phương kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số

13/06/2023 07:20 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tính đến ngày 12/6/2023, 100% địa phương kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số và ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số.


20230613-m07.png

Doãn Mạnh

Lượt truy cập: 352

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )