Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Chuyển đổi số quốc gia đã chuyển biến từ nhận thức đến hành động

13/05/2023 09:26 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được chú trọng.


info-chuyen-doi-so-QG.png

Doãn Mạnh

Lượt truy cập: 391

Từ khóa: chuyển đổi số quốc gia

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)