Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Hà Nội: Đẩy mạnh số hóa dữ liệu thiết yếu

Hà Nội: Đẩy mạnh số hóa dữ liệu thiết yếu

(27/12/2022)

 Triển khai thí điểm số hóa, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay, cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin được triển khai theo hướng tập trung, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin theo quy định. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện 3 nhóm cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng nhất liên quan đến người dân, doanh nghiệp và tài nguyên.

Hải Dương: Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch

Hải Dương: Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch

(27/12/2022)

 Các Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đang nỗ lực, khắc phục khó khăn, khẩn trương nhập dữ liệu nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch hoàn thành trước ngày 31.3.2023.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc: Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc: Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu

(27/12/2022)

 Ngoài việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch cũng đã sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu khác.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở Điện Biên Đông

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở Điện Biên Đông

(26/12/2022)

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã tích cực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.